Thursday, 11 June 2009

Flowers in blooom

Floral prints is a given at summer times witch is why the collaboration between A.P.C and Liberty is so brilliant. It's all very 60 s LA! Great summer gear!

We have always been big fans of the beautiful liberty prints! Luckily, we have been able to stock 80s NAF NAF shirts and the exquisite vintage Liberty for Cacharel shirts for years.

Also I read that Nike has launched a second edition of their amazing Liberty Trainer with a new print witch is available at Liberty of London.


If this is not enough floral to overdose, I adore this elegant summer suit by Obedient sons.
Go floral!

1 comment:

Markus said...

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor:
du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom:
att vi den nåd besinna,
som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud;
skall icke då vår tunga
lovsäga Herran Gud?
Min själ upphöj Guds ära
stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära
och fröjda på en gång.

O Jesus, du oss frälsar,
du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta
som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta,
du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda
och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda
ur Ordets djupa grund.